Afspraak of quickscan plannen

Plan een vrijblijvende afspraak met Kantorendokter om uw gebouw te bezichtigen. Als wij kansen zien om uw leegstaande vastgoed te revitaliseren en weer rendabel te maken kunnen wij voor u desgewenst een quickscan maken waarin de volgende aspecten worden behandeld:

  • De huidige situatie wordt beoordeeld en diverse scenario’s worden geschetst;
  • Per scenario wordt een schetsontwerp, een globale financiële onderbouwing van kosten en opbrengsten en een marktanalyse gemaakt;
  • Er wordt een beknopt onderzoek op ambtelijk niveau gedaan om na te gaan of er binnen de gemeente draagvlak is voor de verschillende varianten.

Afspraak plannen

Vul uw gegevens in om een afspraak te plannen. Of bel direct: 026 848 51 74









CAPTCHA afbeelding
Vul de controlecode in: