Vastgoedeigenaar

Bent u vastgoedeigenaar, dus institutionele belegger, woningcorporatie, zelfstandig belegger of op een andere wijze eigenaar van vastgoed, dan kunt U bij ons terecht voor het maken van een quickscan van uw gebouw. Wij kunnen ook het ontwerp (ontwerp, financiën en marketing)verzorgen en de realisatie en het beheer van het getransformeerde object.   Iedere fase sluiten we af met een offerte – begroting voor het vervolg, deze wordt voorzien van een vaste prijs, zodat voor u duidelijk is waar u aan toe bent. Kortom een budgetgarantie.   Uiteraard staat het u vrij om na iedere fase het vervolg elders te laten uitvoeren en om binnen iedere fase zelf onderdelen uit te laten voeren door eigen partners.

Om snel te kunnen beoordelen of er kansen zijn met betrekking tot uw gebouw bestaat er de mogelijkheid tot het uitvoeren van een quickscan. Hierin worden dan de volgende aspecten  behandeld:

  • Huidige situatie wordt beoordeelt; –
  • Diverse scenario’s worden geschetst; –
  • Per scenario een schetsontwerp, een globale financiële onderbouwing van kosten en opbrengsten en een marktanalyse op basis van openbare bronnen; –
  • Globale check op ambtelijk niveau of binnen de betreffende gemeente draagvlak is voor de verschillende varianten.

De kosten van een quickscan bedragen standaard € 3.000,= exclusief BTW per object. Indien u echter een andere vraag heeft maken wij natuurlijk graag een aanbieding op maat, zoals bijvoorbeeld voor het uitvoeren van een quickscan voor meerdere objecten of gebiedsanalyse.

De Ontwerpgarage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het uitvoeren van een quickscan of indien u zelf ideeën heeft omtrent de invulling van het gebouw kunnen wij u voorzien van een aanbieding voor het uitvoeren van de ontwerpfase. Deze fase behelst het verder uitwerken va één scenario tot een definitief plan. Hierin worden de volgende zaken nader uitgewerkt:

  • Het ontwerp tot een niveau op basis waarvan wet- en regelgeving getoetst kunnen worden en een prijs kan worden bepaald van de investeringen en opbrengsten; –
  • Een principeverzoek gedaan kan worden omtrent de medewerking van de gemeente op het plan; –
  • Een uitgewerkte financiële planning, onderbouwd met offertes; –
  • Een marktanalyse en een marketingplan; –
  • De mogelijkheden van financiering worden behandeld;

Na deze fase krijgt u van ons een aanbieding om dit plan verder uit te voeren, dit is niet meer enkel een advies, maar een gegarandeerd budget, hiervoor zijn wij bereid om de werkzaamheden uit te voeren. Ook zijn wij, indien het zich zo voordoet, in de gelegenheid om het project risicodragend uit te voeren, door of het pand te kopen of voor langere tijd (maximaal 10 jaar) te huren. Door deze aanpak bieden wij u zekerheid en garanties.

 

Schets_johanna

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadat u besloten heeft het plan verder uit te voeren kunnen wij de realisatiefase op ons nemen, wij verzorgen het projectmanagement. Afhankelijk van de keuzes in de vorige fasen doen wij dit op risico of voeren we deze werkzaamheden uit in uw opdracht.

Ook kunnen we in deze fase of voorafgaand daaraan afspraken maken over het beheer. Op deze manier blijven wij betrokken en verantwoordelijk voor een goede exploitatie.

Zodra de het concept gerealiseerd is kunnen wij voor u het beheer verzorgen. Tijdens de realisatiefase of voorafgaand hieraan maken wij graag een aanbieding voor het totale beheer of een onderdeel daarvan.

 

wpa610e76d_05_06