Overheden

Als overheid krijgt u te maken met overlast door leegstand, hierop heeft u relatief weinig grip, gezien het vastgoed in handen is van derden. Wel heeft u de verantwoordelijkheid voor leefbaarheid en kwaliteit van de openbare orde.

 

Graag helpen we u mee in beeld te krijgen welke kansen mogelijkheden er zijn en hoe een richting gegeven kan worden aan de oplossing voor de leegstandsproblematiek of leefbaarheid.

De Ontwerpgarage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien de eerste stap naar tevredenheid is afgerond kunnen wij het beoogde plan, de denkrichting, verder uit te werken in een concreet plan van aanpak. Dit betekend dat er  wordt gezorgd voor onderbouwing en draagvlak bij alle betrokkenen om het plan uit te voeren.

 

Schets_johanna

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolgens is er sprake van een implementatie fase. In deze fase kunnen wij zelfstandig of in samenwerking met uw eigen team de begeleiding verzorgen van het gehele traject. Hier kunnen we ingezet worden voor het daadwerkelijke doen, of het adviseren van het uitvoerende team.

DSC_6674